Over C.Z.C.

Geschiedenis

In 1962 werd het openluchtbad 'Cranendonck' geopend. Als een van de weinige gemeenten in de regio had Maarheeze daarmee een (voor die tijd) prachtige zwemvoorziening. Zeker voor de kinderen uit de regio had het bad een grote aantrekkingskracht. Dat was voor enkele enthousiastelingen reden om de koppen bij elkaar te steken en een zwemclub op te richten.

In juli 1962 was het zover, De Cranendonckse Zwem Club (C.Z.C.) kon van start gaan. De club sloot zich toen aan bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.). In de zomermaanden werd er in het toen nog onverwarmde en dus vaak ijskoude water van Cranendonck gezwommen. In de winter ging men, aanvankelijk een maal per maand, naar het overdekte bad. Eerst in Eindhoven, later in Weert en Valkenswaard.

De ledenlijst telde in de drukste jaren bijna 300 namen. In januari 1973 was die lijst van 150 leden plotseling teruggelopen tot 75. Het bestuur durfde de (financiële) verantwoording niet meer aan en de club werd van de ene op de andere dag opgeheven. Een aantal leden en trainers vonden dit zo jammer dat ze met de Gemeente Maarheeze gingen praten. Op 9 februari 1973 werd een vergadering met de ouders gehouden en na anderhalve maand, op 1 maart 1973, ging C.Z.C. opnieuw van start.

Inmiddels had Budel ook een overdekt zwembad gekregen waar C.Z.C. tot op de dag van vandaag onderdak vindt. In 1980 is C.Z.C overgestapt van de K.N.Z.B. naar de K.N.B.R.D., de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, niet in de laatste plaats om de financiële redenen. C.Z.C. is voortaan een reddingsbrigade, hetgeen niet wil zeggen dat er niet snel meer wordt gezwommen. In de loop van de jaren zijn er tal van prijzen gehaald in de wedstrijden. Het openluchtbad 'Cranendonck' moest helaas gesloten worden, maar C.Z.C is nog springlevend.

Sinds de heroprichting is het leden aantal constant en moet er vanwege het gebrek aan voldoende trainingsuren met een wachtlijst worden gewerkt. Elke donderdagavond en zondagochtend vinden de ruim 80 leden van C.Z.C. een gezonde en plezierige ontspanning in het Zuiderpoortbad (voorheen Ekkerbad) te Budel.

Ons doel

Het doel van C.Z.C is het zwemmend en varend redden te bevorderen en zo de verdrinkingsdood trachten te bestrijden en te voorkomen in de ruimste zin des woord. Dit doel streeft natuurlijk niet alleen C.Z.C. na, maar alle bij de K.N.B.R.D. aangesloten reddingsbrigades en de K.N.B.R.D. zelf natuurlijk ook. De K.N.B.R.D. is de overkoepelende bond waarbij ± 177 reddingsbrigades zijn aangesloten. Het totaal aantal leden van de aangesloten reddingsbrigades bevindt zich al een aantal jaren rond de 30.000.

Het doel is dus eigenlijk tweeledig: het voorkomen (preventie) en het bestrijden van de verdrinkingsdood (daadwerkelijk).

Preventief: Daadwerkelijk:
Bij C.Z.C. is het er meer op gericht om preventief de verdrinkingsdood te voorkomen en te bestrijden. Dit gebeurt middels het verzorgen van een zwemopleiding. De zwemopleiding bij C.Z.C.  is er op gericht om de zwemkunst en het zwemmend redden bij kinderen te bevorderen.

Het bevorderen van de zwemkunst wordt gedaan middels het verbeteren van de elementaire zwemslagen zoals bijvoorbeeld: Het bevorderen van het zwemmend redden wordt gedaan middels het aanleren van allerlei bevrijdings- en vervoersgrepen die het mogelijk maken om een eventuele drenkeling aan de kant te brengen. Ook wordt geleerd hoe men met hulp- en reddingsmiddelen een drenkeling naar de kant kan halen en eventueel nog op de kant kan brengen.

C.Z.C. neemt door het jaar heen ook deel aan diverse wedstrijden die in het land worden gehouden. Op deze wedstrijden wordt dan vaak in teamverband gezwommen. Er zijn maar een paar wedstrijden waar individueel gezwommen wordt. De onderdelen die gezwommen worden zijn er sterk op gericht om een drenkeling al zwemmende te redden.

De daadwerkelijke redding, dus iemand die echt in nood verkeerd te helpen, kan natuurlijk moeilijk als een echte sport of wedstrijd worden gezien.